kobiety

P&G ogłosiła kolejny kamień milowy w dążeniu do stworzenia firmy równych szans: równą reprezentację kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich. Tym samym udowadnia, że równość i inkluzywność to nie tylko hasła, ale poważnie traktowana strategia biznesowa i trwały element kultury organizacyjnej P&G. Choć koncern w kontekście równości zrobił już bardzo wiele, nie ustaje w dążeniu do budowania lepszego świata dla wszystkich – wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Firma chce być tak różnorodna, jak konsumenci, którym służy na całym świecie.

Równa reprezentacja kobiet i mężczyzn wśród managerów firmy

Połowa managerów P&G to kobiety. Dla firmy oferującej produkty 7 miliardom konsumentom na świecie to osiągniecie o fudamentalnym znaczeniu. Taka struktura kadry managerskiej lepiej odzwierciedla grono konsumentów firmy, ma więc szanse lepiej odpowiadać na ich potrzeby. W Polsce firma zbliża się do osiągnięcia podobnych proporcji kobiet i mężczyzn. 48% stanowisk kierowniczych zajmują managerki. W ciągu 2022 roku ponad połowę osób promowanych na kolejne szczeble zarządzania stanowiły kobiety. Podobne tendencje dotyczą nawet tych działów firmy, w których tradycyjnie spodziewamy się większej reprezentacji mężczyzn: ogólnie w sektorze IT kobiety to zaledwie 30%[1] wszystkich zatrudnionych, w P&G jest ich 42%. W fabryce Gillette w Łodzi w 2014 roku było niecałe 23% managerek, a obecnie jest ich już 40%. Co ważne, zobowiązanie P&G do dążenia do równej reprezentacji, nie dotyczy tylko stanowisk managerskich czy biurowych, firma dąży do tego by także na stanowiskach inżynieryjnych i techncznych było tyle samo kobiet, co mężczyzn.

– Stworzenie włączającego i różnorodnego środowiska pracy to efekt i wieloletnich programów i praktyk prowadzonych przez naszą firmę. Pomagają one rozpoznawać i zwalczać uprzedzenia, tworząc kulturę włączania i przynależności – mówi Justyna Rymkiewicz, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej P&G w Europie Centralnej.  Widzimy, że to podejście nie tylko sprawia, że tworzymy bardziej przyjazne środowisko pracy, w którym każdy ma szanse realizować swoje ambicje zawodowe, ale także pozwala nam to osiągać lepsze wyniki biznesowe – dodaje Rymkiewicz.

kobiety

Efekt długofalowego działania

P&G było w Polsce jednym z pionierów wprowadzających dodatkowy płatny urlop tacierzyński, z którego od momentu jego wprowadzenia w 2019 roku skorzystało ponad 350 ojców W działania na rzecz wsparcia równości w rodzinie angażują się również marki. Marka Gillette jest strategicznym partnerem Fundacji „Share the Care”, która promuje partnerski model rodziny i zaangażowane ojcostwo. P&G dąży także do wyeliminowania stereotypów dotyczących płci swoich przekazach reklamowych. Firma postawiła sobie za cel, aby jej reklamy były tworzone w równym stopniu przez mężczyzn, co przez kobiety.

– W P&G wierzymy, że równość i inkluzywność zależą od nas wszystkich. Tworzenie równych szans dla kobiet zależy także od zaangażowania i udziału mężczyzn. Wiemy też, jak ważne dla budowania zespołów z równym podziałem płci, jest rozwijanie narzędzi i świadczeń, które umożliwiają matkom i ojcom odgrywanie równej roli w domu oraz prowadzenie pełnej i satysfakcjonującej kariery zawodowej – dodaje Justyna Rymkiewicz.

 

[1] Raport„Kobiety w IT” No Fluff Jobs

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.