freelancer

Samozatrudnieni stanowią blisko 19% wszystkich pracujących Polaków. Węższa grupa wolnych strzelców realizujących projekty na zlecenie różnych firm obejmuje 330 tys. osób, wśród których dominują 26-35-latkowie z dużych miast. To tylko niektóre z informacji, jakie płyną z nowej analizy serwisu CVeasy.pl poświęconej branży freelancerskiej w Polsce.

Twórcy platformy CVeasy.pl zestawili dane z różnych źródeł, aby uzyskać aktualny obraz rynku pracy niezależnej w naszym kraju. Kompleksowa analiza dostępnych raportów i statystyk przyniosła wnioski, które mają ułatwić świadomy wybór takiej ścieżki zawodowej osobom chcącym przejść na freelancing i samodzielnie decydować o swoim czasie pracy i zarobkach.

Komu opłaca się freelancing?

Dane Upwork wskazują, że większość firm w Polsce (62%) korzysta już z usług freelancerów. Outsourcing zadań pozwala zaoszczędzić na kosztach związanych z tradycyjnym zatrudnieniem i skraca czas rekrutacji. Nic więc dziwnego, że zgodnie z raportem Hays Poland większość firm planujących rekrutacje w 2024 r. zamierza utrzymać (52%) lub nawet zwiększyć (35%) liczbę pracowników zewnętrznych i tymczasowych w porównaniu do ub.r.

Mimo braku stałego dochodu i płatnego urlopu większość wolnych strzelców (84%) czuje się zadowolonych ze swojej ścieżki kariery. Badanie Freelancermap dowodzi, że freelancing wybierany jest głównie ze względu na pragnienie niezależności i chęć bycia swoim własnym szefem. Drugą w kolejności motywacją jest szansa posiadania wyższych zarobków, a trzecią – elastyczne godziny pracy.

Dla pracodawcy stałe utrzymywanie wysoko wykwalifikowanych pracowników jest często zbyt drogie i nieefektywne. Natomiast dla specjalistów ograniczenia wynikające z pracy na etat często zmniejszają efektywność wykorzystania własnych zasobów oraz zaburzają możliwość elastycznego dostosowywania aktywności zawodowej do preferencji życiowych (czas i miejsce pracy, jej natężenie, przerwy w pracy) – wyjaśnia ekspert rynku pracy dr inż. Artur Gajdos z Uniwersytetu Łódzkiego.

Freelancing

Najpierw etat, później faktura

Większość, bo prawie 8 na 10 wolnych strzelców w Polsce zaczynało od etatu. Do tej pory jednak tylko jedna czwarta utrzymuje się wyłącznie z freelancingu. Połowa łączy realizację projektów dla klientów na własną rękę ze stałym zatrudnieniem. Z raportu Useme wynika też, że wolnymi strzelcami równie często zostają kobiety, co mężczyźni.

Choć liczba osób pracujących na kontraktach wzrosła o 75% w ciągu ostatnich 2 lat, nadal preferuje się zakładanie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie jednoosobowego biznesu jest wybierane niemal dwa razy częściej niż świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Rośnie przy tym popularność platform pośredniczących, które pozwalają wystawiać faktury za zrealizowane projekty osobom niebędącym przedsiębiorcami.

Freelancing

Tych błędów warto unikać

Ankieta Freelancermap wykazała, że nowicjusze często popełniają trzy kluczowe błędy: oferują zbyt niskie stawki godzinowe, nie doszacowują czasu potrzebnego na realizację projektów oraz zaniedbują odpoczynek, korzystając ze zbyt małej liczby dni wolnych. Prowadzi to do nadmiernego obciążenia pracą i niskich zarobków.

Przed przejściem na swoje warto zdobyć wiedzę dotyczącą budowania marki osobistej i pozyskiwania klientów w danej branży. Jak najlepiej przygotować się do pracy jako wolny strzelec?

Opracuj freelancerskie CV, zaktualizuj swój profil na LinkedIn i rozważ utworzenie profilu kontrahenta na platformach specjalizujących się w pracy niezależnej lub kontraktowej. Możesz też zwiększyć swoją widoczność online, blogując na LinkedIn, osobistej stronie internetowej lub portalach związanych z docelową branżą, a także publikując filmy w swoich profesjonalnych kanałach mediów społecznościowych – podpowiada Amanda Augustine z CVeasy.pl, platformy oferującej darmowe szablony CV i bezpłatne szablony listów motywacyjnych, z których korzystają również freelancerzy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.