matematyka

Ponad 80 proc. polskich uczniów uważa, że matematyka przyda im się w dorosłym życiu, jednak 40 proc. jej nie lubi. Najnowsze dane EduNav

Zarówno młodzieży jak i rodzicom oraz opiekunom matematyka kojarzy się przede wszystkim z wysiłkiem, dalsze miejsca zajmują ciekawość i stres, a w przypadku uczniów – również znudzenie. Przedmiotu tego nie lubi 40 proc. uczniów, a ponad 17 proc. dorosłych deklaruje, że straciło do niego sympatię w toku szkolnej edukacji. EduNav prezentuje pierwsze wyniki największego dotychczas badania stosunku Polaków do matematyki, przeprowadzonego na próbie ponad 3,8 tys. uczniów i opiekunów.

Według sprawozdania NIK na temat nauczania matematyki w Polsce ponad połowa polskich dzieci przed rozpoczęciem szkolnej edukacji wykazuje uzdolnienia matematyczne, jednak u większości zanikają one po zaledwie kilku miesiącach nauki. Tymczasem umiejętności matematyczne przekładają się m.in. na zdolność logicznego i krytycznego myślenia, przydają się w zarządzaniu osobistymi finansami, przydają się w zasadzie w każdej dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i przyrodniczych. Jak widać w naszym badaniu, sami uczniowie są tego świadomi – mówi Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav.

Aż 40 proc. polskich uczniów nie lubi matematyki, jak wynika z badania przeprowadzonego przez twórców EduNav, pierwszej polskiej ogólnodostępnej platformy do nauki matematyki z wykorzystaniem AI. W grupie rodziców i opiekunów ponad 72 proc. przyznaje, że na początku swojej szkolnej edukacji lubiło ten przedmiot, ale odsetek tych, wśród których ta sympatia utrzymała się na kolejnych etapach edukacji, wynosi już 59,5 proc.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI w miesiącach październik-listopad na grupach ponad 3,8 tys. uczniów i uczennic klas 1-7 szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów. Miało ono na celu lepsze zrozumienie stosunku Polaków do matematyki i ich odczuć związanych z tą dziedziną nauki, a jego pełne wyniki zostaną opublikowane w postaci raportu i omówione podczas konferencji ,,EduNav. Matematyka Jutra – szanse i wyzwania dla uczniów i dorosłych’’, która odbędzie się online 19-20 grudnia.

matematyka

Polscy uczniowie rozumieją, że matematyka jest potrzebna

Ponad ¼ badanych młodych ludzi deklaruje, że gdyby w szkole nie było stopni, uczyłoby się matematyki nawet chętniej niż obecnie. Aż 81,2 proc. jest zdania, że wiedza z tej dziedziny przyda im się w dorosłym życiu. Z kolei rodzice i opiekunowie biorący udział w badaniu zostali poproszeni o wskazanie, jak bardzo przydaje im się matematyka, na skali pięciostopniowej – gdzie 1 oznaczało, że jest zupełnie nieważna, a 5, że jest bardzo ważna. Aż 48,7 proc. badanych wskazało najwyższą wartość, a 45,1 proc. wartości 3 lub 4.

Matematyka kojarzy się głównie z wysiłkiem

Najczęstsze skojarzenia z matematyką w obu grupach są podobne. Zarówno młodzieży jak i dorosłym kojarzy się ona przede wszystkim z wysiłkiem (odpowiednio 23 proc. oraz 46,3 proc. odpowiedzi). Wśród młodzieży drugim najczęstszym skojarzeniem jest ciekawość (22,5 proc.), a trzecim stres (15,7 proc.). Wśród rodziców i opiekunów jest odwrotnie – drugie miejsce zajmuje stres (37,3 proc.), a trzecie – ciekawość (34 proc.). Natomiast czwarte miejsce wśród młodzieży zajęło znudzenie (12,7 proc.), które wśród dorosłych znalazło się dopiero na ostatnim, ósmym miejscu (8 proc.).

W przeprowadzonej przez nas jakościowej sondzie ulicznej, w której zapytaliśmy kilkadziesięcioro studentów i studentek o wspomnienia z lekcji matematyki, aż w 54 proc. przypadków były one umiarkowanie lub zdecydowanie negatywne. Polska szkoła pod tym względem nie zdaje egzaminu – przeładowane klasy, nauczyciele niemający możliwości, aby skupić się na indywidualnych przypadkach, brak dobrego rozpoznania przyczyn niepowodzeń uczniów – to wszystko powoduje, że tracimy po drodze mnóstwo talentów. A dobra edukacja matematyczna jest niezbędna do rozwoju społeczeństwa. W dodatku słabe podstawy matematyki mogą sprawić, że większość ciekawych i dobrze wynagradzanych zawodów stanie się niedostępna dla osób z brakami w tej dziedzinie – dodaje Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav.

Według danych z najnowszego ogólnoświatowego badania PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) pod względem umiejętności matematycznych Polska odnotowała duży spadek i zajęła 15. miejsce na świecie – w 2018 r. było to 10. miejsce.

Platforma EduNav ma za zadanie pomóc uczniom, ale też ich rodzicom i nauczycielom, odkrywać i rozwijać nieuświadomiony talent matematyczny, rozwiązywać problemy związane z samodzielną nauką i przygotowywać do zdawania egzaminów z tego przedmiotu. Dzięki wykorzystaniu technologii AI diagnozuje konkretne luki edukacyjne użytkowników i dostarcza dokładnych wskazówek umożliwiających opanowanie tych zagadnień, w ramach których wykryto deficyt wiedzy. Nauczycielom i korepetytorom pozwala tworzyć własne materiały dydaktyczne, symulacje, testy i ćwiczenia oraz sprawdzać postępy uczniów.

Podczas konferencji online ,,EduNav. Matematyka Jutra – szanse i wyzwania dla uczniów i dorosłych’’ 19-20 grudnia zostaną zaprezentowane pełne wyniki badania, a prelegenci będą dyskutować nad obecnym postrzeganiem tej dziedziny nauki, wyzwaniach związanych z jej nauczaniem i szansami, jakie w tym zakresie niesie ze sobą rozwój technologii, oraz o związku kompetencji matematycznych z możliwościami rozwoju kariery we współczesnym świecie. W wydarzeniu wezmą udział m.in. dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, zajmująca się edukacją matematyczną najmłodszych, znana w Internecie jako Pani Zuzia, Ewa Czajka, nauczycielka matematyki w szkole Montessori, prowadząca kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz matury, oraz Wojciech Wątor, nauczyciel matematyki z Embassy International School w Krakowie, autor publikacji na temat sztucznej inteligencji, prowadzący bloga Edukacja Jutra.

W opracowaniu raportu bierze udział Stowarzyszenie YPI Consulting z 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań rynkowych i społecznych. W konferencji weźmie udział także osoba z zespołu YPI.

Patroni medialni konferencji:

bezprawnik.pl, chip.pl, focus.pl, mamadu.pl, PERSPEKTYWY


Przeczytaj też: Układanki logiczne – idealna zabawka dla dziecka

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.