medytacja

Medytacja to praktyka, która pozwala wzmacniać i rozwijać umysł. Powszechnie mówi się, że medytacja wzmacnia siłę umysłu. Regularne sesje medytacyjne zwiększają koncentrację, świadomość, intuicję i mądrość. Techniki oddechowe i trening uważności redukują stres, lęk i negatywne emocje. Medytacja poprawia samopoczucie, buduje siłę psychiczną i pomaga w osiąganiu celów oraz rozwoju osobistym.

W artykule omówione zostaną różne aspekty wpływu medytacji na umysł i życie człowieka. Poruszone zostaną zagadnienia psychologiczne, behawioralne, kulturowe i duchowe, a także informacje dotyczące technik medytacyjnych, ich zastosowań i korzyści płynących z regularnej praktyki.

Jak medytacja uważności wzmacnia koncentrację i budzi świadomość

Medytacja uważności (mindfulness) polega na nieosądzającej obserwacji własnego oddechu, doznań cielesnych, myśli i uczuć. Regularna praktyka tej formy medytacji rozwija umiejętność koncentracji i utrzymywania uwagi. Wzmacnia zdolność ignorowania czynników rozpraszających oraz głębszego skupienia na wybranym przedmiocie medytacji. Ponadto medytacja uważności otwiera drogę do głębszej świadomości zachodzących w umyśle zjawisk. Pozwala dostrzec automatyczne i nieświadome reakcje psychiki – na przykład nawykowe interpretacje bodźców, automatyczne osądy, przekonania czy przywiązanie do negatywnych emocji i uczuć dyskomfortu. Rozwijanie tej świadomości umożliwia rozluźnienie sztywnych schematów myślowych i bardziej elastyczne reagowanie.

Techniki oddechowe redukują stres i lęk, przywracając wewnętrzny spokój

Kontrolowanie oddechu jest jedną z najpopularniejszych technik medytacyjnych. Ćwiczenia oddechowe pozwalają szybko się wyciszyć, zredukować stres i niepokój. Już zaledwie kilka głębokich, świadomych oddechów obniża poziom hormonów stresu oraz ciśnienie krwi. Regularne treningi oddechowe obniżają bazowy poziom pobudzenia organizmu, przez co łatwiej panować nad emocjami i szybciej wracać do równowagi.
Według naukowców kontrolowanie oddechu aktywuje układ przywspółczulny, który uspokaja organizm i zapobiega stanom lękowym. Przykładowo, technika oddechowa 4-7-8 jest skuteczna w redukcji objawów paniki. Polega na powolnym wdechu przez 4 sekundy, wstrzymaniu oddechu na 7 sekund i wydechu przez 8 sekund.

Uważne obserwowanie myśli uwalnia od negatywnych emocji i depresji

Kolejną skuteczną techniką jest medytacja obserwacyjna. Polega na dystansowaniu się od własnych myśli i traktowaniu ich jako przemijających zjawisk umysłu. Taka postawa pozwala zmniejszyć wpływ destrukcyjnych przekonań, automatycznych schematów myślowych i negatywnych emocji. Dzięki tej praktyce adepci są w stanie szybciej wygaszać aktywność w obszarach mózgu związanych z przywiązaniem do swojego ego.
Uważna obserwacja własnego toku myślenia pozwala też zidentyfikować i zmodyfikować niewłaściwe schematy poznawcze, które prowadzą do powstawania depresji. Na przykład tendencja do uogólniania pojedynczych niepowodzeń jako całościowej porażki życiowej lub skłonność do przesadnego przypisywania winy sobie. Medytacja uczy dystansu do tych mechanizmów i bardziej elastycznego myślenia.

 

medytacja

Ćwiczenia świadomości ciała relaksują i synchronizują umysł z organizmem

Wiele technik medytacyjnych opiera się na ćwiczeniach uważności ciała, czyli świadomym skupianiu uwagi na doznaniach płynących z poszczególnych części ciała. Stopniowe przesuwanie uwagi po całym ciele pozwala zidentyfikować napięcia mięśniowe i rozluźnić je poprzez sugestię mentalną. Fizyczne odprężenie przekłada się na większy spokój umysłu.
Ćwiczenia typu body scan lub trening psychosomatyczny regulują pracę autonomicznego układu nerwowego i poprawiają komunikację mózg-ciało. Dzięki nim łatwiej rozpoznawać sygnały z organizmu, co podnosi samoświadomość, a także umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych. Badania jednogłośnie potwierdzają, że medytacja uważności ciała obniża poziom hormonów stresu i redukuje negatywne myśli.

Regularna praktyka buduje siłę umysłu, równowagę psychiczną i odporność

Systematyczne medytowanie (najlepiej codziennie, nawet chociaż kilkanaście minut) wzmacnia funkcje poznawcze, rozwija pozytywne cechy osobowości i pozytywnie wpływa na dobrostan psychiczny. Adepci medytacji często cechują się większą odpornością na stres, lepiej kontrolują impulsywność, wykazują mniejszą podatność na uzależnienia i dysponują silniejszą siłą woli. Potrafią także efektywniej regulować emocje, łatwiej wybaczają oraz cechuje ich większa życzliwość i współczucie wobec innych. Cechy te wzmacniają odporność psychiczną i poprawiają relacje społeczne.
Ponadto badania neuroobrazowe pokazują, że mózg osób regularnie praktykujących medytację ulega pozytywnym zmianom. Medytacja zwiększa ilość istoty szarej, zwiększa liczbę połączeń nerwowych oraz poprawia wydajność procesów poznawczych. Są to obiektywne dowody na trwałe wzmocnienie „mentalnych mięśni”.

 

medytacja

Rozwijanie uważności poprawia jakość życia i pomaga osiągnąć cele

Trening umysłu poprzez medytację nie tylko wzmacnia zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, ale też pomaga realizować ważne cele życiowe. Często niemożność osiągnięcia postawionych sobie zadań wynika z niewłaściwego nastawienia, braku silnej motywacji lub konsekwencji w działaniu. Medytacja wspiera procesy budowania samoświadomości i samodoskonalenia, dzięki czemu łatwiej określić, czego naprawdę chcemy od życia, znaleźć motywację i skutecznie ją podtrzymywać. Uważne, refleksyjne życie pozwala błyskawicznie identyfikować negatywne wzorce i przekonania, które mogą blokować rozwój i dążenie do celów. Dlatego medytujący często doświadczają zmiany w postrzeganiu świata, w efekcie czego redefiniują swoje priorytety życiowe i czują się bardziej spełnieni w codziennych aktywnościach.

Medytacja a redukcja lęków, fobii i uzależnień behawioralnych

Systematyczne praktyki medytacji mogą pomóc zwalczyć fobie poprzez osłabianie negatywnych reakcji emocjonalnych i zastępowanie ich świadomym, racjonalnym myśleniem. Objawy paniki są hamowane dzięki zrelaksowanemu oddechowi i postawie obserwatora własnego umysłu.  Pewnego rodzaju desensytyzacja może nastąpić także poprzez medytację wizualizacyjną, w której wyobraża się neutralne lub pozytywne dla siebie obrazy.
Podobne mechanizmy sprawiają, że medytacja jest pomocna w leczeniu uzależnień behawioralnych, zarówno związanych z czynnościami (nałogowe granie, zakupy), jak i substancjami (tytoń, alkohol, środki psychoaktywne). Znacząco obniża się jej dzięki temu impulsywność i niekontrolowane parcie na zażywanie substancji czy wykonywanie czynności nałogowej.

Medytacja a siła umysłu: Ostateczne wnioski

Regularna praktyka medytacji przynosi sporo korzyści związanych z poprawą funkcjonowania ludzkiego umysłu. Wzmacnia koncentrację, pamięć operacyjną, intuicję i zdolności analityczne. Poszerza świadomość własnych procesów psychicznych, dzięki czemu łatwiej je kontrolować i modyfikować dysfunkcyjne wzorce myślenia oraz reagowania.
Systematyczna praktyka medytacji zwiększa także odporność psychiczną, poprawia samopoczucie i obniża podatność na zaburzenia psychiczne.
Mówiąc wprost, medytacja przełamuje dysfunkcyjne wzorce lub też sprzyja rozwojowi zdrowszych strategii radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami i Może być niezwykle pomocna w leczeniu lęków, fobii, depresji oraz uzależnień behawioralnych.

Autor: Daniel Domaradzki

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.