strefa czystego transportu

Nie wystarczy raz a dobrze zdać egzamin na prawo jazdy. Śledzenie zmian w przepisach ruchu drogowego może oszczędzić wielu kłopotów, ale i stówek w portfelu. Zobacz jakie nowe znaki pojawiły się ostatnio na ulicach polskich miast. Czy wiesz, co one znaczą?

29 sierpnia, zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wprowadzają one dwa nowe znaki: D-54 i D-55, które oznaczają początek i koniec strefy czystego transportu. Główną ikoną znaku jest zielony samochód – w zależności końca lub początku strefy – przekreślony lub nie.

znaki

Strefa (nie)tylko dla ekologów

Strefy czystego transportu w miastach w założeniu mają oznaczać wydzielone części miejscowości, do których wjechać – zgodnie z zapisami ustawy – będzie można wyłącznie samochodami z napędem elektrycznym, wodorowym lub napędzanych gazem CNG.
Oznacza to, że właściciele samochodów z silnikami deasela czy benzynowymi będą mieć zakaz wjazdu w strefy czystego transportu. Wyjątkami mają być samochody do 3,5T należące do mieszkańców tych stref, autobusy szkolne i zeroemisyjne, auta realizujące zadania na rzecz zarządsów dróg, pojazdy uprzywilejowane oraz auta służb miejskich i państwowych. Rząd przewiduje jednak, że władze miasta mogą przez 3 lata dać możliwość wjazdu w taką strefę po uiszczeniu opłaty.

znaki

Po co komu taki kłopot

Strefy czystego transportu mają służyć poprawie jakości powietrza w obszarach zamieszkałych, promocji ekologicznego transportu oraz wyeliminowaniu ruchu samochodów w zabytkowych częściach miast.
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie w lutym br. zakłada szereg działań (ulg i udogodnień), za pomocą których rząd zamierza wspierać pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Daje m.in. prawo samorządom do wprowadzania stref czystego transportu. Pierwszym miastem w Polsce, które wprowadza strefę czystego transportu będzie najprawdopodobniej Kraków. Strefa ma objąć zasięgiem dzielnicę Kazimierz, która obecnie objęta jest strefą ograniczonego ruchu, a której reguły w świetle obowiązujących przepisów prawa zostały zakwestionowane. Obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami, dotyczące szczegółowych zasad wprowadzenia i funkcjonowania krakowskiej strefy czystego powietrza.

Czy Twoje miasto także planuje jej wprowadzenie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *